h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven  
       
       
Los exact op:  
       
  a. 2/9x + 5 = 5/9x - 8
       
  b. 3/5 + 4/11x = x + 2/11
       
  c. 7 + 3/8x = 1/3x - 5
       
  d. 4/17 + 3x2/5x + 4
       
Los exact op:  
       
  a. 3/7(5x - 1) =  4/5x + 2
       
  b. 3x + 6 = 25/7 (4x - 3)
       
  c. 3/8x - 1  = 4/9(x + 10)
       
  d. 1/3(2x  - 7) = 5/7x + 1/5
       
De broertjes Fred en Jeroen zijn samen een stuk aan 't fietsen, maar helaas botst Fred tegen een boom aan, en zijn fiets is helemaal vernield. Ze zijn nog 13 km van huis af.
Ze besluiten het leed te verdelen: Fred gaat naar huis lopen en Jeroen gaat fietsen, maar na enige tijd zal Jeroen zijn fiets tegen een boom laten staan en zelf verder lopen. Fred kan die fiets dan oppikken en verder fietsen.
Fred loopt 5 km/uur en fietst 12 km/uur,  Jeroen loopt 6 km/uur en fietst 15 km/uur.

Stel dat Jeroen x km gaat fietsen en dan verder loopt.
Als Fred en Jeroen tegelijk thuis willen aankomen dan moet gelden:    1/15x + 1/6(13 - x) =  1/5x + 1/12(13 - x)
       
  a. Toon dat aan
       
  b. Waar moet Jeroen zijn fiets achterlaten zodat Fred en Jeroen tegelijk thuis aankomen?
       
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)