h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven  
       
       
Hieronder staan drie series balansen (bijbehorende onder elkaar) Leg uit welke vergelijking bij elke balans hoort en hoe die vergelijking werd opgelost, en wat nou de uiteindelijke oplossing is.
       

       
Los de volgende vergelijkingen met de balansmethode op:
       
  a. 8x + 3 = 3x + 28
       
  b. 7x + 2 = 6x + 7
       
  c. 10 + 9x = 3x + 16
       
  d. 12x + 5 = 11 + 10x
       
  e. 2 + 5x = 12 + x
       
  f. 24 + 10x = 4x + 60
       
       
Los op:
a. 3x - 5 = 2 + 8x   g. 3x + 5x + 2 = x - 19  
               
b. 2x + 11 = 7x - 5   h. 4x = 2 - 3x + 10  
               
c. -2x + 2 = 9 + 5x   i. 0 = 3x + 7 - 8x  
               
d. 4 + 4x + 3 = 7x + 5   j. -5x - 2 = -8 - 3x  
               
e. 12 - 4x = 3 + 10x   k. 4x + x - 7 = 3 + 9x - 6  
               
f. 5x + 1 = 1/2 x + 11   l. x + 7 = 13x - 15  
       
Cobi en Fatima beginnen tegelijk, en in hetzelfde tempo getallen op te noemen.
Cobi begint bij 3010 en neemt elk volgend getal steeds 12 lager. Haar rij is dus  3010 - 2998 - 2986 - ....
Gwen begint bij 40 en neemt elk volgens getal steeds 5 hoger. Haar rij getallen is dus 40 - 45 - 50 - ...
Wat is het kleinste verschil tussen de getallen die zij tegelijk noemen dat zal voorkomen?
       
Welk getal hoort thuis in de gekleurde cirkel?
       
 

       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)