h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven  
       
       
Los exact op:  
       
  a. 2(x - 1)2 + 12 = 44
       
  b. 4x2 + 8  =  -2x2 + 13
     
  c. 4(2x + 3)2 + 1 = 37
       
  d. 6 - 3(x + 8)2 = 3
       
  e. 5x2 + 8 = 12 - 2x2
       
  f. 2x(x + 3) = 7x2 + 6x - 10
       
       
Los exact op:
       
  a. 2(x + 8)2 + 12 = 5(x + 8)2 + 24
       
  b. 45 - 2(2x - 1)2 = (2x - 1)2 + 18
       
  c. 2(x2 - 1)2 = 98
       
  d. 6 + (2x2 - 12)2  = 10
       
Examenvraagstuk  VWO, Wiskunde B, 2013.
       
 

Op het domein [0, 4] is de functie f gegeven door 
f
(x) = 8
- 1/2x2.
De randpunten van de grafiek van f zijn P(0, 8) en Q(4, 0). Zie de figuur.

Verder is gegeven een lijnstuk PR met eindpunten P(0, 8) en
R
(a, 0) , waarbij a
> 4. In de figuur is voor een waarde van a ook het lijnstuk PR getekend.

Er is een waarde van a waarvoor de grafiek van f en het lijnstuk PR elkaar snijden in het midden van PR.

Bereken exact deze waarde van a.

       
       
       
       
4. examenopgave HAVO wiskunde B, 2016-II

De functie f is gegeven door   f(x) = (x2 - 7)2 - 25.  De grafiek van f snijdt de x-as achtereenvolgens in de punten A, B, C en D. Zie de figuur.
       
 

       
  Lijnstuk AD is langer dan lijnstuk BC. Bereken exact hoeveel keer zo lang.
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)