h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
1. a. rond   18,54546  af op 3 decimalen.
  b. rond   1,6156493  af op 4 decimalen.
  c. rond   628,1084  af op 2 decimalen.
  d. rond   2,33445566  af op 5 decimalen.
  e. rond   0,048  af op 1 decimaal.
  f. rond   85,4898 af op 3 decimalen.
       
2. a. Geef het getal  7806542  in tienduizenden nauwkeurig.
  b. Geef het getal  67849 in honderdtallen.
  c. Geef het getal  103623117  in miljoenen nauwkeurig
  d. Geef het getal  18852217 in honderdduizenden nauwkeurig.
  e. Geef het getal  6219,671  in tientallen.
  f. Geef het getal  3260000000 in miljarden nauwkeurig.
       
3. a. Een getal is afgerond op twee decimalen, en dat gaf  als resultaat  32,18.
Tussen welke grenzen heeft het oorspronkelijke getal gelegen?
       
  b. Een getal is afgerond op 3 decimalen en dat gaf als resultaat 12,880.
Tussen welke grenzen heeft het oorspronkelijke getal gelegen?
       
  c. Een getal is gegeven in duizenden, en dat gaf  85000.
Tussen welke grenzen heeft het oorspronkelijke getal gelegen?
       
4. Welk deel van de Nederlandse bevolking woont in Warffum?

a.  ongeveer  1/1200 deel.

b.  ongeveer 1/8000 deel.

c.  ongeveer  1/120 deel.

d.  ongeveer  1/800 deel.

       
5. In 2022 verdiende de topman Elon Musk per uur 46525080 en hij was daarmee de rijkste man op aarde.
Wat stond er in de krant?

     
  a.
Elon Musk verdient bijna een half miljoen per uur.
  b.
Elon Musk verdient 50 miljoen per uur.
  c.
Elon Musk verdient  0,5 miljard per uur.
  d
Elon Musk verdient meer dan 4 miljoen per uur.
     
       
       
6.      

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)