© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
1. In de figuur hieronder zie je twee frequentiepolygonen in één figuur.
       
 

       
  Op de x-as staat de hoogte van de bomen in een bepaald bos en op de y-as het aantal bomen. Er is verschil gemaakt tussen naaldbomen en loofbomen.
       
  a. Van welke klassenindeling is gebruikt gemaakt?
       
  Er zijn 170 loofbomen gemeten en 290 naaldbomen.
       
  b. Hoe volgt dat uit deze figuur?
       
  c. Maak een schatting voor het percentage naaldbomen dat lager dan  24 m is.
       
  d. Iemand beweert: "De grafiek van de loofbomen ligt bijna overal onder die van de naaldbomen, dus de loofbomen zijn lager".
Leg uit waarom deze bewering onzin is.
       
  e. Maak twee nieuwe frequentiepolygonen met deze keer de frequenties in procenten. Probeer daaruit iets op te merken over welk van beide groepen hoger of lager dan de andere is.
       
2. Een leerlinge van een middelbare school heeft een poos bijgehouden hoeveel tussenuren zij in een week had door lesuitval, haar slechte rooster, of andere oorzaken. Dat leverde de volgende tabel:
       
 
aantal tussenuren 2 3 4 5 6 7 8
frequentie 9 11 8 5 4 2 1
       
  a. Teken een frequentiepolygoon bij deze tabel.
       
  b. Hoe lang heeft deze leerlinge het aantal tussenuren bijgehouden?
       
3. Hieronder staan het aantal seconden tussen twee opeenvolgende bliksemflitsen tijdens een erg zware onweerbui.. Maak daarvan een steel- bladdiagram.
       
 
  8.4  11.6  10.9  13.2   9.0   12.6  15.9  11.8  12.4  17.0 
19.1  10.4  16.3  15.1  16.2  16.6  12.3  10.8  15.7  11.0
18.0  14.4  14.6  14.2  19.9  18.3  15.5  17.4  18.5  16.3
20.3  18.4  14.5  15.2  11.9  18.5  15.3  15.2  11.0  20.5
       
4. Hieronder staan de uitslagen van wedstrijden uit de Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA).
Links staan de gemaakte punten door thuisspelende teams, rechts de punten voor uitspelende teams.
       
 

  a. Van hoeveel wedstrijden zijn de punten verwerkt?
       
  b. Bepaal de mediaan van de punten voor de uitspelende teams.
       
  c. Hoeveel thuisspelende teams scoorden meer punten dan het gemiddelde van de uitspelende teams?
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)