© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Geef formules van de volgende parabolen.  De schaalverdeling is steeds 1 eenheid per hokje.
       
 

       
Examenvraagstuk HAVO wiskunde B, 2019-II
       
  Het Viaduc de Garabit is een spoorbrug die tussen 1880 en 1884 over de rivier de Truyère in Frankrijk is gebouwd. Zie de foto.
       
 

       
  De onderste boog is bij benadering een deel van een parabool.
We plaatsen de parabool in een assenstelsel, zodanig dat het beginpunt van de boog zich in de oorsprong bevindt. Zie de figuur.
Verder is de afstand tussen beginpunt en eindpunt van de boog 165,00 m en bevindt de top van de onderste boog zich 51,858 m boven de
x-as.
       
 

       
  De parabool is te beschrijven met een formule van de vorm    y = ax2 + bx .
Bereken algebraïsch de waarden van
a en b. Geef je eindantwoord in vier decimalen.
       
a. Een parabool gaat door  (-2, 0) en  (4, 6)  en   (8, 0).  Geef een formule.
       
  b. Een parabool gaat door  (3, -1) en   (0, -4)  en  (2, -6). Geef een formule.
       
  c. Een parabool met top  (-2, 5)  gaat ook door (3.-45).  Geef een formule.
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)