h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

1. AB is een middellijn van een cirkel.
AC is een willekeurige andere koorde van dezelfde cirkel.

Toon aan dat AB > AC.

       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)