h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. ABCDEF.GHIJKL is een regelmatig zeszijdig prisma.
Zie de figuur.

P is een punt op BC,
R is een punt op KE.

Construeer de doorsnede van vlak PRH met het prisma.

       
2. Hiernaast staat een (onregelmatig) prisma waarvan de opstaande ribben loodrecht op het grondvlak staan.

Construeer de doorsnede van vlak PQR met het prisma.

     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)