h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
In de laatste opgave van de vorige les bepaalden we met MaxVcp of het verschil in hoeveelheid neerslag tussen twee landen groot, middelmatig of gering was.
Dat deden we aan de hand van de volgende twee cumulatieve frequentiepolygonen:
       
 

       
  Bepaal met behulp van boxplots opnieuw of het verschil groot, middelmatig of gering is
       
Ondanks het  verbod dit jaar op vele soorten vuurwerk is er toch nog erg veel vuurwerk verkocht. Deels illegaal en deels legaal. Een onderzoek in vijf plaatsen in Noord-Groningen naar hoeveel geld men aan vuurwerk heeft besteed levert de vijf boxplots hieronder op. 
       
 

       
  a. Welke plaats heeft de grootste spreidingsbreedte? Leg duidelijk uit.
       
  b. Welke plaats heeft de grootste kwartielafstand? Leg duidelijk uit.
       
  c. Zijn er plaatsen waartussen het verschil wiskundig gezien klein  genoemd kan worden? Zo ja welke?  Geef een duidelijke uitleg.
       
Het KNMI heeft 48 automatische weerstations, waarvan 34 op land en 14 op zee. Daarnaast zijn er 3 automatische weerstations in Caribisch Nederland, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
Van de weerstations in De Bilt en op Bonaire staan in de tabel hieronder de gemeten hoeveelheden neerslag per dag gedurende een heel jaar.
       
 
hoeveelheid neerslag (mm) 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50
Aantal dagen De Bilt 32 42 53 55 68 57 22 18 10 8
Aantal dagen Bonaire 112 82 56 34 25 21 14 10 7 4
       
  Bepaal met behulp van boxplots of het verschil tussen beide plaatsen groot, middelmatig of gering is.
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)