© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Een buitenschilder draagt een smartwatch met een stappenteller. Zij meet een aantal dagen hoeveel stappen zij heeft genomen.
Dat leverde de volgende serie waarden op:

8764  -  9832   -  13622  -  11333  -  12234  -  8876  -  2984  -  10035 -  9995  -  12544 
       
  a. Bereken de standaardafwijking van deze waarden.
       
  b. De waarde 2984 is wel érg laag. De schilder vermoedt daarom dat op die dag de stappensteller misschien niet goed functioneerde. Hoe groot zou de standaardafwijking zijn geweest zonder deze meetwaarde?
       
In de volgende tabel staan de maandelijkse energiekosten van een groot aantal Amsterdammers. Het betreft hier allemaal eenpersoonshuishoudens.
       
 
maandkosten 200 -<250  250 -<300  300-<350 350-<400 400-<450 450-<500 500-<550 550-<600
frequentie 8 23 46 57 44 30 15 4
       
  a. Bereken de standaardafwijking van deze kosten.
       
  b. Controleer of de 70%-regel ongeveer klopt.
       
  c. Hoe groot zou de standaardafwijking zijn als een klassenbreedte van 100 was gekozen in plaats van 50?
Bereken dat voor het geval de eerste klasse gelijk is aan  200-<300
       
In het dubbele steel- en bladdiagram hiernaast staan de lengtes van een aantal werknemers van een groot bedrijf, gesplitst naar mannen en vrouwen.

     
  a. Probeer zonder een berekening te maken in te schatten wie de grotere standaardafwijking heeft (de mannen of de vrouwen).
       
  b. Controleer je antwoord op de vorige vraag met een berekening.
       
  c. Ga met een berekening na of de standaardafwijking van de hele groep mannen en vrouwen sámen gelijk is aan het gemiddelde van de standaardafwijkingen van de mannen en van de vrouwen.
       
In 2022 is een aantal televisiekijkers is gevraagd een cijfer te geven aan de twee talkshows  Op1  en  Jinek die in dat jaar populair waren.
De resultaten staan in het spreidingsdiagram hieronder.
       
 

       
  a. Welke talkshow had het hoogste gemiddelde? Leg uit!
       
  b. Welke talkshow had de grootste standaardafwijking? Leg uit!
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)