h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Hieronder zie je een frequentieverdeling.
       
 
meting 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
aantal 52 125 145 154 142 134 120 116 112 90 89 85 75 72 64 58 51 51 20
       
  a. Bedenk zonder berekeningen of tekeningen te maken of deze verdeling rechtsscheef of linksscheef of symmetrisch is.
       
  b. Bereken de mediaan en het gemiddelde en controleer of die waarden kloppen met je antwoord op vraag a.
       
a. Een frequentieverdeling heeft  eerste kwartiel 524, tweede kwartiel 580 en derde kwartiel 612.
Geef aan welke metingen als uitschieters gezien mogen worden.
       
  b. Een frequentie verdeling heeft eerste kwartiel  1246.
Metingen onder 822 mogen als uitschieters worden gezien.
Bereken het derde kwartiel.
       
Hieronder zijn drie boxplots getekend van alle metingen, dus zonder rekening te houden met uitschieters.
Leg uit bij welke boxplot en aan welke kant (links of rechts) er sprake is van uitschieters.
       
 

       
Schets de vorm van een cumulatief frequentiepolygoon van een linksscheve verdeling.
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)