© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Bereken de grootte van het vraagteken in de driehoeken hieronder. Geef je antwoorden in één decimaal nauwkeurig.
       
 

       
Bereken de grootte van het vraagteken in de driehoeken hieronder. Geef je antwoorden in één decimaal nauwkeurig.
       
 

       
Een uitkijktoren is 50 m hoog en staat op een heuvel. Vanaf boven in de toren ziet de uitkijkpost een ridder aan komen rijden onder een hoek van 25º.
Een tweede uitkijkpost recht daar onder, aan de voet van de toren, ziet de ridder onder een hoek van 18º.
Bereken de hoogte van de heuvel en de afstand van de ridder tot de voet van de heuvel.
       
 

       
Bereken het vraagteken in de figuur hiernaast.

       
       
       
5. Een landmeter wil de hoogte van een toren die op een helling staat berekenen, maar hij kan de helling niet beklimmen. Hij meet hoek BAC = 20º en hoek BAD = 50º en hoek ABC = 150º. Verder is afstand AB = 30 meter.

Bereken de hoogte van de toren.

       
6. Hiernaast zie je een citroën C1. Het logo bestaat uit twee gelijke pijlvormige figuren.
In de rechterafbeelding zie je een aantal afmetingen van die pijlen.

Bereken de overige afmetingen van de pijlen.
       
7. Een vogelliefhebber zit op een hoogte van 12 meter boven het wateroppervlak van een meer.
Hij ziet een zeldzame vogel vliegen onder een hoek van 12º ten opzichte van een horizontale lijn.
Als hij naar het wateroppervlak kijkt ziet hij daar het spiegelbeeld van de vogel onder een hoek van 43º  ten opzichte van een horizontale lijn.

Bereken de afstand A van de vogel tot de vogelliefhebber (Bedenk daarbij dat bij weerkaatsen de beide rode hoeken in de figuur hiernaast gelijk zijn).

 

       
8. Een vuurtoren is 50 m hoog en staat op een rots. Vanaf boven in de toren ziet de vuurtorenwachter in de verte een schip onder een hoek van 29º

Vanaf onderaan de voet van de toren ziet hij het schip onder een hoek van  25º.

Bereken de hoogte van de rots en de afstand van het schip tot de voet van de rots.

       
 

       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)