Meer Oefening.
       
       
1. Gegeven zijn de formules  P =  3Q + 5Q2    en   Q = y - 3

Maak daarvan een formule van de vorm  P = ....y2 + .....y + ........  waarbij op de stippeltjes constante getallen staan.
       
2. Gegeven zijn de formules:     5A + 2B = 10  en  7A - 3C = 5

Maak daarvan een formule  B = ........    met daarin op de stippeltjes alleen de letter C plus constante getallen.
       
3. Hiernaast staat een kastje voor aan de muur. Het kastje heeft zes vakjes. 
De voor- en achterkant zijn open.
Het kastje is gemaakt door een plank van 50 cm breed in stukken te zagen, en is dan ook 50 cm diep.

Noem de totale breedte van het kastje B en de hoogte H
De plank waar het kastje uit gemaakt is was 600 cm lang.

Dan moet gelden  3B + 2H = 600
     
  a. Leg uit waarom dat zo is.
       
  Voor de inhoud I van het kastje geldt:  I = 7500B - 37,5B2  
       
  b. Leg uit waarom dat zo is.  
       
  c. Onderzoek met je GR wat de maximaal haalbare inhoud is.
       
4.      
       
       
5.