h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven  
       
       
1. Schrijf de volgende uitdrukkingen zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk:
     
  a. 5x(2 + 7x)
     
  b. 8 + 3(4p - 2)
     
  c. 8a - 3(5 + a)
     
  d. -2(4a + 5b)
     
  e. -6(3p - 4q)
     
  f. 5 - (2a - 7)
       
2. Schrijf de volgende uitdrukkingen zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk:
     
  a. -a(-2 - 5) + 3a(3 + 7a)
     
  b. 3x(6y - 2) - y(5 - 9x)
     
  c. 7(x(2y + z) - 5xz)
     
  d. 9 - 5a(-2 + b) + 4b(3 - a)
       
3. Schrijf de volgende uitdrukkingen zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk:
     
  a. (a + 5)(a - 6)
     
  b. (p - 7)(p - 9)
     
  c. (x -  6)(5 + 8x)
     
  d. (5 - 3k)(6k + 2)
     
  e. (4p - 2)(p + 5) - 7p
     
  f. (5a + 2)(4a - 6) - 5a2
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)