h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Schrijf zonder haakjes, en als n breuk:
       
  a. d.
         
  b. e.
         
  c. f.
       
Schrijf zonder haakjes, en vereenvoudig zoveel mogelijk:
       
  a. d.
         
  b. e.
         
  c. f.
       
Bij de introductie van een nieuw artikel op de markt wordt er eerst niet zo heel veel van verkocht, maar in de loop van de tijd wordt dat meestal steeds meer dankzij o.a. naamsbekendheid via reclames.
Uiteindelijk zal er een stabiele verkoop plaatsvinden als het product zijn "plaats op de markt" heeft veroverd.
Het is daarvoor meestal wel nodig om reclame te blijven maken.

Voor het aantal  artikelen dat er per week van een bepaald product wordt verkocht in deze stabiele situatie blijkt te  gelden:
       
 

  Daarin is
A
het aantal verkochte producten per week, 
R
het aantal euro dat aan reclame wordt besteed (in honderden euro's)
p
de  prijsindex: dat is hoeveelste deel de gevraagde prijs is vergeleken met de gemiddelde prijs  voor vergelijkbare producten.
       
  a. Als men voor dit product een prijsindex van 0,9 zou gebruiken dan worden er 800 producten per week verkocht.
Bereken hoeveel geld men dan aan reclame besteedt.
       
  b. Als men een prijsindex van 1,1 hanteert kan de formule worden herschreven als:

A = ....   R
       
    Geef deze herleiding. Geef daarbij het getal op de puntjes in twee decimalen.
       
Voor de opbrengst voor een landbouwer van een masveld in een seizoen geldt ongeveer de volgende formule:

O =  15 m -  420

Daarin is O de opbrengst in euro's en  m de oppervlakte in m2 .
       
  a. Als de oppervlakte groter wordt, dan wordt de opbrengst  per m2  (A) ook hoger.
Leg met de formule voor O uit waarom dat zo is.
       
  b. Bereken vanaf welke oppervlakte de opbrengst per m2 hoger is dan 28 per m2.
       
  c. Schrijf de formule voor de opbrengst per m2 in de vorm  A = a - b/m
       
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)