h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Kritieke Pad.
       
Een andere manier om een planning te maken is het berekenen van het Kritieke Pad van een netwerk. Dat lijkt nogal op de kritieke lengte uit de vorige les, maar deze methode heeft het voordeel dat direct duidelijk wordt welke taken de grootste knelpunten kunnen opleveren.

Schrijf eerst van elk knooppunt de vroegst mogelijke starttijd op.
Dat geeft, met het netwerk van de vorige les, het volgende:
       

       
Daarin is te zien dat de kleinst haalbare tijd gelijk zal zijn aan 34.
Nu gaan we proberen die tijd te halen, en zetten bij elk knooppunt het laatst mogelijke tijdstip waarop het knooppunt mag beginnen zodat 34 nog gehaald kan worden.
Om die tijden te vinden werken we van achteren naar voren.
Taak N zal op 34 - 6 = 28 moeten beginnen, tijdstip O op 34 - 3  =31.
Dat geeft:
       

       

De knooppuntsspeling is nu gelijk aan het verschil van beide getallen bij een knooppunt.
Als die speling NUL is, betekent dat, dat de vroegst mogelijk starttijd voor de taak samenvalt met de laatst mogelijke. De taken waar dat voor geldt meten op tijd gedaan worden.
Zij vormen samen het Kritieke Pad (KP) van dit netwerk:

       

       

Het kritieke pad is  A B F G I L K N Z
Een werkschema dat de taken van het kritieke pad altijd voorrang geeft is bijvoorbeeld het schema van 36 uur dat we ook al bij de kritieke lengte in de vorige les vonden.

       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)