© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

De kortste route (2).
- Floyd's Algoritme-
       
Dit is een andere manier om de kortste route (of de lichtste gewogen route) te vinden, maar dit algoritme werkt alleen in gerichte grafen (dat zijn grafen waarin alle verbindingswegen éénrichtingsverkeer zijn). We nemen weer aan dat er geen lussen of dubbele verbindingen zijn (als er lussen zijn laten we ze weg, als er dubbele verbindingen zijn nemen we gewoon degene met het kleinste gewicht).

Begin met de gewichtsmatrix W waarvoor geldt dat  wij  =  als er geen verbindingslijn van i naar j loopt, en als er wel zo'n verbindingslijn is, dan is  wij gelijk aan het gewicht van die lijn.
Daarna gaan we, beginnend met W, een serie matrices  W1, W2, ...maken, met de volgende regel:
       
   
       
       
       
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)