h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Disclaimer
       
CE/SE
Deze lessenserie behandelt alle CE en SE stof die voor het examen HAVO wiskunde A vereist is.
De SE stof heeft grijze lessen, de CE-stof zwarte.

GR
De GR-stof is geheel gebaseerd op de TI-84+ CE-T

Inhoud van een les.
Een "les" bestaat uit uitleg plus een aantal A-opgaven  (ca 4/5) behorend bij ongeveer een klassikale les van 45 - 60 minuten. De opgaven zullen voor een deel in de les gemaakt kunnen worden, maar moeten ook voor een deel nog thuis afgemaakt worden.

Aantal lessen.
Ik had de afgelopen jaren mijn HAVO Wiskunde-A klassen in totaal  in theorie    keer maar daarvan vielen een aantal keer uit. Netto bleven er ongeveer   lessen over.
De laatste periode van HAVO-5 probeerde ik bijna geheel aan herhaling/examentraining te besteden,. Dat is hoofdstuk 13 uit deze lessenserie.
 
Opgaven en uitwerkingen.
Bij de A-opgaven in een les staan geen uitwerkingen.
Dat is expres.
Ik wil graag huiswerk kunnen controleren zonder dat iedereen alles heeft overgeschreven.

Elke les eindigt met MEER opgaven, en daarvan zijn de eerste B-opgaven wiskundig gezien EXACT gelijk aan de
A-opgaven in de les zelf. Een leerling die een A-opgave niet begrijpt kan altijd eerst de overeenkomstige B-opgave bekijken met uitwerking, en het daarna opnieuw proberen.
(Als je als docent niet wilt controleren kun je dus ook direct de B-opgaven opgeven!!)

Excel.
De Excel stof  (alleen SE) wordt getoetst met een praktische opdracht.
Na de Excel-lessen hebben we een practicumdag gehouden waarbij de leerlingen een hele dag wiskunde-A hebben gedaan. Ze kregen 's morgens een opdracht (in twee/drietallen en moesten daarvan aan het eind van de dag een verslag inleveren. Gedurende de dag waren er een aantal wiskundedocenten beschikbaar voor vragen.
Die opdrachten staan in de lessen.
       
Extraatjes.
Ik heb lessen over correlatie en causaliteit en over  misleiding in statistisch onderzoek toegevoegd omdat ik vind dat dat nou juist de dingen zijn die mijn leerlingen zouden moeten leren op de middelbare school om ze kritische Nederlanders te maken.

 

       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)