Niemeijer.
 
wanneer?
 
2♣ - 2 - 2NT - ??
2 - 2♠ - 2NT - ??
 
wat?
 
3♣   = puppet Stayman
  3 = 4krt hoog
    3 = 4krt ♠
3♠ = 4krt
3SA = to play
4♣  minor suit ask
 
  3♠ = 5krt
   
  3NT = geen 4+ krt hoog
    4♣  minor suit ask
    4 = echt
4♠ = controle (♣)
       
3♦♥ = transfer
  3♠ = 2 krt.
    4♣   minor suit ask
      4 = echt
4♠ = controle (♣)
       
  3SA = 5krt andere major
4 nieuwe kleur = controle + missende controle
4♠ = fit + alle controles
       
3♠  = transfer ♣
    3NT  afwijzend (geen tophonneur ♣)
4♣ = tophonneur ♣
4♦♥♠ = controle
4NT = Blackwood (♣)
       
3NT  = 5♠ + 4, NF
       
4♣  =  transfer
  4 = afwijzend
overig = controle, tophonneur
4NT = blackwood ()
       
4♦♥ = transfer