Gazilli.
       
wanneer?
       
1♠ - p - 1NT - p
??

EN

1♥  -  p - 1♠ - p
??
   
   
wat?    na 1♠ - p - 1NT - ??
• 2♣ =
  a.   5-4 ♠ + ♣  12+
  b.   5♠ + 2+♣,  (14, 15),  pas was forcing!
  c.  16+  willekeurig verdeeld, maar géén 5-5
  • 2 = 8+ willekeurig verdeeld
daarna:
    • 2♠  openingskleur = hand a. met  12-15
   

•

2  (na  1♠  - 1NT - 2♣  - 2 - 2)   =  hand a/b. met een 3krt .
    • overig:  echt en MF  (16+)
  • elk ander bod belooft (6,7) en reageert alsof partner hand a/b heeft. (Alleen passen op 2♣ kan niet meer)
  • 2♠ to play, 5-7 als in het oude  forcing sans biedverloop.
   
• 2♦♥ nieuwe kleur  = (12-15) NF
• 2NT = 5-5 MF. 
  • 3♣ vraagt tweede kleur
    • 3  = + ♣
    • 3♠  = 6-5
• nieuwe kleur 3-niveau = 5-5 (16, 17)  NF
• 3♠  =  MF maar op verdeling  (een soort van 4-opening, maar net te sterk)
       
na 1 - p - 1NT  - p  gaat het precies zo.

na 1- p - 1♠ - p   ook, maar dan valt hand b af, want daarmee kun je 1NT bieden.