© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Met behulp van de productregel.
Dan geldt ook  q g  = f
Beide kanten differentiëren (links met de productregel) geeft:   q' • g + q g' = f '
Daaruit volgt:    q' •  g = f ' -  qg'
Delen door g en daarna q weer vervangen door   f /g  geeft tenslotte:
In de laatste stap zijn teller en noemer beiden vermenigvuldigd met g.
   
   
Nog officiëler, zonder de productregel.
   

En dat is 'm!  
   
   

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)