R2 = r2
 
Als de regressielijn y = ax + b is, dan
 
 
Dan staat er:   Δyi = aΔxi + di  en dat gaan we kwadrateren en sommeren over alle punten:
 
   
Maar deze laatste term is NUL!
Kijk maar:
 
Wat er nog overblijft vullen we in bij R2:  
   

 
   
q.e.d.