f(a, b) - f(a + b, b) - f(a, a + b)
       

       
maak alle noemers gelijk aan de gemeenschappelijke noemer  2a3(a + b)3b3 , dan worden de tellers samengenomen:
       
2a2(a + b)+ a(a + b)3b + 2(a + b)3b2 - 2a3(a + b)2 - a3(a + b)b  - 2a3b2 - 2a2b3  - a(a + b)b3 - 2(a + b)2b3
       
=  2a2(a3 + 3a2b +  3ab2 + b3) + ab(a3 + 3a2b +  3ab2 + b3) + 2b2(a3 + 3a2b +  3ab2 + b3) - 2a3(a2 + 2ab + b2)
  - a3b(a + b)  - 2a3b2 - 2a2b3 - ab3(a + b) - 2b3(a2 + 2ab + b2)
       
2a5 + 6a4b + 6a3b2 + 2a2b3 + a4b + 3a3b2 + 3a2b3 + ab4 + 2a3b2  + 6a2b3 + 6ab4 + 2b5 - 2a5 - 4a4b - 2a3b2 
  - a4b  - a3b2 - 2a3b2 - 2a2 b3 - a2b3 - ab4 - 2a2b3 - 4ab4 - 2b5
       
de gelijkgekleurde delen kun je samennemen:
 
= 2a4b  + 6a3b2  + 6a2b3  + 2ab4
= 2ab(a3 + 3a2b  +  3ab2 + b3)
=  2ab(a + b)3  

Als je dat deelt door de noemer  2a3(a + b)3b3   dan blijft er inderdaad precies  1/ab  over