h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Variantie-Analyse bij twee factoren.
       
In de vorige les onderzochten we de producties van 3 machines (A, B en C) en probeerden we aan de hand van de varianties te onderzoeken of de verschillen toevallig waren of structureel.

Deze les gaan we een uitbreiding maken.

Het kan natuurlijk ook dat de verschillen in productie van een machine niet aan de machine zelf liggen maar aan degene die hem bedient. Of een combinatie van beiden..... In zo'n geval hebben we te maken met een variantie-analyse met twee factoren  (de machine en de bediener).
       
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)