"87,1662354% van alle statistici gebruikt een precisie van de resultaten die niet gerechtvaardigd wordt door de gebruikte methode!"