Smith getallen
   
Getallen die gelijk zijn aan de som van de priemgetallen uit hun priemfactor-ontbinding.