Perfecte of Volmaakte getallen.
Getallen die je kunt schrijven als som van hun echte delers. 
"Echt" betekent dat het getal zelf niet meetelt (1 wel).
Voorbeeld:  6 = 1 + 2 + 3  en  28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

Er bestaan ook half-perfecte getallen. Dat zijn perfecte getallen waarbij niet alle delers gebruikt hoeven te worden.
Een voorbeeld is 20 = 1 + 4 + 5 + 10

Daarmee nauw verbonden zijn de  Overvloedige getallen. Dat zijn getallen die kleiner zijn dan de som van hun echte delers. Vooral getallen met "veel" delers dus.
De rij overvloedige getallen zie er zó uit:

12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, 70, 72, 78, 80, 84, 88, 90, ....

Het lijken alleen maar even getallen te zijn, maar schijn bedriegt. Het eerste oneven overvloedige getal is 945 (de som van zijn echte delers is 975).

En dan zijn er nog de Untouchables. Dat zijn getallen die nooit als som van alle delers van een getal voorkomen. De untouchables zijn 2, 5, 52, 88, 96, 120, 124, 146, ...