Gelderman getallen
Getallen die gelijk zijn aan de som van de faculteiten van hun cijfers.
Voorbeeld:  145 = 1! + 4! + 5!   en  1 = 1!