Euler's constante:  g    0,5772157...
Ook wel de Euler-Mascheroni constante genoemd.
Het is eigenlijk de constante die de exponenten en logaritmen koppelt aan de gewone getallen.

Het berekenen van g heeft lang niet zoveel belangstelling gekregen als dat van bijvoorbeeld p. Terwijl we nu p in triljoenen decimalen kennen is g nog maar in een paar duizend decimalen bekend. De berekening is gewoon veel moeilijker dan die van p.
In 1781 berekende Euler al 16 decimalen.
Niemand weet of g  rationaal, algebra´sch of transcendent is!

Waar komen we gamma tegen?