Filz getallen
Getallen die gelijk zijn aan het product van de som der cijfers en het product der cijfers.
Voorbeeld  0 = 0 0  en   1 = 1 1