Neem de volgende meetkundige rij:   xx2x3x4,  ...
Voor de som van die rij kunnen we de formule opstellen:

Als we deze uitdrukking differentiëren en daarna met x vermenigvuldigen krijgen we:

Nog een paar keer hetzelfde doen (differentiëren en met x vermenigvuldigen) geeft de volgende serie formules:

De coëfficiënten van de polynomen heten Euler-getallen.
Hier is een lijst:
n Euler-getallen
1 1                
2 1 1              
3 1 4 1            
4 1 11 11 1          
5 1 26 66 26 1        
6 1 57 302 302 57 1      
7 1 120 1191 2416 1191 120 1    
8 1 247 4293 15619 15619 4293 247 1  
9 1 502 14608 88234 156190 88234 14608 502 1
De som van elke rij is gelijk aan n! Lijkt wel wat op de driehoek van Pascal, vind je niet?
Als je ze op die manier rangschikt geldt de recursievergelijking  E(n,m) = m • E(n - 1, m) + n • E(n, m - 1)
Toepassingen
Er zijn veel toepassingen in de combinatoriek.
Bijvoorbeeld: het mde Euler-getal in rij n stelt het aantal permutaties van n elementen met precies  m verhogingen.

Raadseltje d'r bij dan maar?
Je hebt een doos met 8 ballen, genummerd 1 tm 8, en gaat ze er één voor één uithalen.
Zodra een bal een hoger nummer heeft dan degene er vlak voor krijg ik die lagere.
Hoe groot is de kans dat ik na afloop 4 ballen zal hebben?

Oplossing
In totaal zijn er 8! = 40326 volgorden.
Het aantal manieren met 4 verhogingen is 15619 (tabel)
De kans is dus 15619/40326  = 38,7%