Bell getallen
Het nde Bell getal is het aantal verschillende deelverzamelingen (niet leeg) dat een verzameling van n elementen heeft.
De Bell getallen zijn 1 , 2 , 5 , 15 , 52 , 203 , 877 , 4140 , 21147 , 115975 , ....