Autobiografische getallen
Het woord zegt het al: getallen die zichzelf beschrijven!
Het eerste cijfer geeft het aantal nullen in het getal, het tweede cijfer het aantal enen, het derde cijfer het aantal tweeŽn, enz.

Het kleinste autobiografische getal is 1210