De contructie van een tienhoek (decagon)

Construeer eerst een vijfhoek en ga dan als volgt verder:
1.   construeer de middelloodlijnen van twee zijden.
2. noem hun snijpunt M
3. construeer de cirkel  met middelpunt M  door een hoekpunt A van de vijfhoek.
4. S is het andere snijpunt van AM met de cirkel.
(AM snijdt de cirkel tussen C en D).
5. Markeer de afstand CS een aantal maal rondom de cirkel.
klaar !!!
En op exact dezelfde manier construeer je natuurlijk uit een zeshoek een 12-hoek en daarna weer een 24-hoek, enz.  Eigenlijk staat hier de constructie van een 2n-hoek, als de n-hoek bekend is.