De straal van een bol!

Teken een willekeurige cirkel met middelpunt P op de bol en kies daar twee willekeurige punten A en B op. 
Teken met middelpunten A en B twee kleinere cirkels die elkaar snijden in M en N.
Dan is de cirkel door P, M en N een "grootcirkel" van de bol (P,M en N liggen op het middelloodvlak van AB).
Breng met de passer PM, PN en MN over op papier.
Construeer de omgeschreven cirkel van driehoek PMN.
De straal van deze omgeschreven cirkel is gelijk aan de straal van de bol.