I-10: Het midden van een lijnstuk

I-11:  Een lijn door een punt van een andere lijn loodrecht op die andere lijn.

I-10 en I-11 samen maken het mogelijk een middelloodlijn van een lijnstuk te construeren.