I-12:  Een lijn door punt A loodrecht op een andere lijn.