Een lijn door een punt evenwijdig aan een andere lijn.