Een cirkel in n stukken met gelijke oppervlakte

Hiernaast staat een voorbeeld voor n = 4.
Verdeel de diameter in 4 gelijke stukken en teken op elk stuk een halve cirkel.