De Cisso´de van Diocles
In het algemeen kun je een cisso´de construeren voor elke twee krommen en een vast punt. De cisso´de van Diocles gebruikt een cirkel, een raaklijn eraan, en het punt tegenover het raakpunt. 

De constructie is als volgt:
Trek een lijn door A die de cirkel in Q snijdt en de raaklijn in R.
Kies punt P op deze lijn zodat AP = QR.
De verzameling van alle punten P is dan de cisso´de van Diocles.

Zo verdubbel je de kubus:

Trek een lijn door het middelpunt van de cirkel evenwijdig aan de raaklijn.
Snij BP met deze lijn; dat geeft punt L.
U is het snijpunt van AR met OL.
Als de straal van de cirkel 1 is, dan is nu OU3 = OL
Dus als OL = 2, dan is OU = 3√2.

Om  3√2 te construeren werken we dus andersom: neem OL = 2, trek BL, en P is het snijpunt met de cisso´de, trek AP, en U is het snijpunt met OL.