AOE = OCL (Z-hoeken)

Noem N het snijpunt van  met OE
Noem M het midden van NE
Noem k de afstand OD

Dan  geldt  NM = ME = (uit het feit dat een conchoïde is gebruikt)
Omdat
NDE recht is, geldt  MN = MD = ME = OD
  DMDE en DMDN zijn gelijkbenig
  NMD = 2 • MED
Omdat OD = DM is ook DOMD gelijkbenig
  EOD = 2 • ĐAOE