The Hatchett
Het simpele apparaatje hiernaast kan een hoek in drieŽn delen! Het bestaat uit een T-vormig stuk met daarop vastgemaakt een halve cirkel.
De afstanden AB, BC, en CD moeten gelijk zijn.

Hoe werkt het?
Leg punt A op een been van de hoek, en zorg dat de lange kant (BT) door het hoekpunt gaat.
Schuif het apparaat nu zodanig dat de halve cirkel het andere been van de hoek raakt.
Hieronder is dat schematisch weergegeven in een hoek POQ:
Nu geldt:  AB = BC en de hoeken ABO en CBO zijn beide 90ļ, dus de driehoeken AOB en COB zijn gelijk.
Maar ook BC = CE (straal van de cirkel) en de hoeken OEC en OBC zijn 90ļ, dus de driehoeken OBC en OEC zijn gelijk.
Dus de driehoeken OAB en OCB en OEC zijn alledrie gelijk,
Dus zijn de hoeken AOB en BOC en COE ook gelijk.

Kortom: OB en OC delen hoek POQ in drieŽn.