Bekijk het per richting!
Beschouw het rooster hiernaast als een assenstelsel met de oorsprong linksonder.
Als we dan bij elke p kijken hoeveel jongens er wonen op de lijn x = p dan krijg je het volgende plaatje;

De mediaan (middelste) van deze metingen zit bij x = 6 en op die lijn kun  je het best de ontmoetingsplaats kiezen. Immers bijv. één naar links schuiven zou voor 5 jongens een kortere afstand betekenen, maar voor 6 jongens een langere.

Voor de verticale coördinaten ligt de mediaan bij y = 6.
De beste ontmoetingsplaats is daarom het punt (6,6)