h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. Zie hiernaast.
In de eerste en tweede klassen zitten in totaal 189 leerlingen, dus in de derde klassen 50.
Daarmee is die onderste rij berekend.

       
  b. 2e rij, 3e kolom:  j23 = 13
Groter dan 13:  j11, j13, j21
       
  c. Trek de getallen van J af van die van O
Dat geeft:
   
       
  d. De matrix die dat geeft is  0,8J + 0,6M  
       
2. a. Zie hiernaast.

1 = 1/0,8  = 1,25$ = 1,25 80 = 100
1 = 1/80 = 0,0125$ = 0,0125 0,8 = 0,01
 
     
  b. Als 1  gelijk is aan  x dan moet je om 1 uit te rekenen alles delen door x dus dat wordt dan 1/x
       
3. a.
       
  b.
       
  c.
       
  d.
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)