h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

1. a. Elke foutparkeerder levert 30 euro op, dus het totaalbedrag is het aantal foutparkeerders maal 30, dus  I = 30 A
       
  b. 1 meter per seconde is in 1 uur 3600 meter (want 1 uur is immers 3600 seconden), en dat is 3,6 km.
Elke m/s levert dus 3,6 km/uur op, dus  K = 3,6 M
       
  c. Elke loper levert 24 extra minuten op, dus de totale tijd zal het aantal lopers maal 24 minuten zijn:  T = 24 L
       
  d. Elk uur kost 28 euro dus het totaal aantal euro is 28 maal het aantal uur:  K = 28 U  
       
2. a Elke km verbruik je 1/15 liter dus dat kost  1/15 1,20 = 0,08 euro per kilometer
Het totaalbedrag zal dan het aantal kilometers maal 0,08 zijn:  B = 0,08 a
       
  b. De formule wordt  U = a B  en bij U = 4 hoort B = 20
Dus  4 = a 20  ofwel  a = 4/20 = 0,2
De formule is daarom  U = 0,2 B
       
3. Begin elke keer met y = a x
  a De grafiek gaat door (2, 1) dus  1 = a 2  ofwel  a = 1/2 dus de formule is y = 1/2x
       
  b. De grafiek gaat door (1, 3) dus  3 = a 1  ofwel  a = 3 dus de formule is y = 3x  
       
  c. De grafiek gaat door (2, 2) dus  2 = a 2  ofwel  a = 1 dus de formule is y = x
       
  d. De grafiek gaat door (-1, 2) dus  2 = a -1  ofwel  a = -2 dus de formule is y = -2x
       
  e. De grafiek gaat door (3, 2) dus  2 = a 3  ofwel  a = 2/3 dus de formule is y = 2/3x
       
  f. De grafiek gaat door (2, -1) dus  -1 = a 2  ofwel  a = -1/2 dus de formule is y = -1/2x
       
4. Als het recht evenredig is, dan is y = ax  dus  y/x = a en is dus steeds constant.
De totale kosten zijn achtereenvolgens  125 - 312,50 - 375 - 468,75
Dat geeft voor y/x de waarden:  125/100 en  312,50/250  en  375/300 en 468,75/375
Dat is allemaal gelijk (aan 1,25) dus er is inderdaad sprake van een recht evenredig verband.   
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)