© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. gewoon proberen.  
       
2. a. y = 4 ·  5 - 2 = 20 - 2 = 18  
  b. 8 = 4 · ? - 2  dat is zo als  4 · ? = 10  dus  ? = 2,5  
  c. 5 = 4·  3 - ?  ofwel  5 = 12 - ?  dus  ? = 7  
  d. y = 32 + 2 = 9 + 2 = 11  
  e. y = √(8 + 1) = √9 = 3  
  f. 7 = ?/2 + 3  dus is ?/2 = 4  dus  ? = 8  
       
3. a. f(5) = 4 · 5 + 12 = 20 + 12 = 32  
  b. 1 = 6 - 2x  dus  2x = 5  dus x = 2,5  
  c. h(6) = 22 betekent dat 22 = a · 6 + 4  dus  a · 6 = 18  dus a = 3
Dan is de formule  h(x) = 3x + 4
Dan is  h(2) = 3 · 2 + 4 = 6 + 4 = 10
  d. veel te veel mogelijke antwoorden......
       
4. a. Geen functie: bij een bepaalde temperatuur kunnen best 2 dagen horen.
Andersom wel: bij elke dag hoort maar één  gemiddelde temperatuur.
  b. Geen functie. Bij één aantal konijnen kunnen best 2 aantallen vossen horen: als dat aantal konijnen op meerdere dagen voorkomt.
Andersom ook niet, om dezelfde reden. Een bepaald aantal vossen kan best op meerder dagen voorkomen en dan kan het aantal konijnen die dagen verschillen.
  c. Wel een functie: bij elke tijd hoort maar één verstreken afstand.
  d. Geen functie:  bij één aantal onvoldoendes kunnen best meerdere gemiddeldes voorkomen.
Andersom ook niet: bij één bepaald gemiddelde kunnen de aantallen onvoldoendes verschillend zijn
  e. Geen functie:  een bloedgroep is geen getal!  
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)