h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. Geen extra uitleg nodig. Gewoon proberen
       
2. 210 ontbinden in priemfactoren:   210 = 2 3 5 7
de vraag is dus:  hoeveel groepen van 3 getallen kun je maken uit deze 4 getallen?
dat moet dan een groep van 1 en en groep van 1 en een groep van 2 worden.
als je de groep van 2 kiest, dan liggen beide andere groepen vast.
2 uit de 4 kiezen kan op  4 nCr 2 = 6 manieren.
dus kun je 210 op 6 manieren schrijven als het product van drie andere getallen.
(6 5 7,  10 3 7,  14 3 5,  15 2 7,  21 2 5,  35 2 3)
       
3. 10000 = 2   2    2     2    5    5    5    5
die moet je in twee groepen verdelen.
maar een 2 en een 5 mogen niet bij elkaar in de groep, want dan wordt het getal deelbaar door 10 dus staat er een nul in.
de enige mogelijkheid is daarom  2   2    2   2     en    5    5    5  5
dat geeft  16 625 = 10000
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)