h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a.  
       
  b.  
       
  c.  
       
  d.  
       
2. a.  
       
  b.  
       
  c.  
       
  d.  
       
    Er moet dus gelden  20 - 4(p - 12) = 0
20 - 4p - 48 = 0
4p = 68
p = 17
 
       
  e.  
       
    Er moet dus gelden  5 + (2 + p) = 0  dus  p = -7  
       
4. a.  
       
  b. Voor grote x zal dat laatste stuk (die breuk) naar nul gaan,
dus zal de grafiek gelijk worden aan de lijn  y = 2x + 3
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)