© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
GROTE   en   kleine  getallen
       
De volgende namen zou ik, als ik jou was, maar gewoon uit mijn hoofd leren;
       
10 tien    
100 honderd    
1000 duizend    
1000000 miljoen    
1000000000 miljard    
1000000000000 biljoen    
       
Het gaat nog wel verder, maar die komen niet zoveel voor. Die laatste biljoen is al vrij zeldzaam.
Je ziet ook dat het vanaf 1000 in stapjes van 3 nullen tegelijk gaat.

Daar tussen duizend en miljoen zitten nog  tienduizend en honderdduizend.
Daar tussen miljoen en miljard zitten nog  tien miljoen en honderd miljoen.
en ga zo maar door......

Dat kan efficiënter en logischer:
       
De Wetenschappelijke Notatie.
       
Elke keer als je met tien vermenigvuldigt, of door tien deelt, dan schuift de komma op, kijk maar:
       

       
Omdat al die vreemde namen hierboven nogal een rommeltje opleveren, kun je beter gebruik maken van de zogenaamde wetenschappelijke notatie.
Daarbij geeft je voor elk getal een waarde tussen 1 en 10, en daarachter zet je hoeveel plaatsen de komma moet opschuiven.
Dat gaat zo:

3,45 ´ 103  betekent dat van 3,45 de komma 3 plaatsen naar rechts moet opschuiven (103 betekent  "drie keer met 10 vermenigvuldigen")
Dat geeft dan het "echte" getal  3450

245
´ 10-5  betekent dat van 245 de komma 5 plaatsen naar links moet opschuiven (10-5 betekent "vijf keer delen door 10").
Dat geeft dan het "echte" getal  0,0245.
       
´ 10positief  betekent  "komma naar rechts" dus het getal wordt groot
´ 10negatief  betekent  "komma naar links" dus het getal wordt klein.
       
Voordeel is bijvoorbeeld dat je direct kunt zien hoeveel groter het ene getal is vergeleken met het andere.
Zo zie ik meteen dat  1,2 ´ 1014  iets meer dan honderd keer zo groot is als  1,1 ´ 1012  want het scheelt ongeveer 2 kommaplaatsen
Maar van 120000000000000 en 1100000000000 zie ik dat echt niet in één keer.....

Voordeel is ook dat je al die rare namen niet meer nodig hebt.
       
       
1. In 2004 werden er in Dahonië 982 miljoen fietstochten en 66 miljoen wandeltochten gemaakt. Hoeveel tochten zijn dat in totaal?
       
    a.   1 miljoen en 48 duizend.
b.   1 miljard en 48 duizend.
c.   1 miljard en 48 miljoen.
d.   1048  miljard.
 
     

d.

2. Het schilderij werd verkocht voor 261400. In de krant is dit bedrag afgerond.
Wat staat er in de krant?

     
  a.

schilderij verkocht
voor twee-en-een-half miljoen

  b.

schilderij verkocht
voor drie miljoen

  c.

schilderij verkocht
tweehonderdzestig miljoen

  d.

schilderij verkocht
voor een kwart miljoen

     

d.

3. Het getal 896300 in de wetenschappelijke notatie is:
       
    a.  8963 ´ 102  
    b.  8,96 ´ 103  
    c.  8,963 ´ 104
d.  8,963 ´ 105
 
     

d.

       
4. Welk deel van de wereldbevolking woont in Nederland?

     
    a.  ongeveer 1/200 deel
b.  ongeveer 1/500 deel
c.  ongeveer 1/2000 deel
d.  ongeveer 1/5000 deel
     

b.

       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)