© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
Diagrammen
       
staven optellen
totaal tellen
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       1. Marianne heeft in een grafiek bijgehouden wat ze van haar zakgeld spaart en uitgeeft.

In welke maand werd haar zakgeld verhoogd?

   

mei


2. Hiernaast staat een staafdiagram met daarin het aantal verkochte oliebollen in vier opeenvolgende jaren.

Wat is juist?

     
  a. In 2001 zijn twee keer zoveel oliebollen verkocht als het jaar daarvoor.
  b. In 2002 is de verkoop vergeleken met 2001 met de helft afgenomen.
  c. De verkoop is in 2003 gehalveerd vergeleken met de verkoop in 2002.
  d. Geen van deze uitspraken is juist.
       

d.

 

3. In de judosport worden de sporters ingedeeld in gewichtsklassen. Judoclub "De Zwarte Band" organiseert een toernooi. Elke judoka die meedoet geeft zijn gewicht op. De gewichten van de judoka's staan in het staafdiagram hiernaast.
De gewichtsklassen zijn  50 <- 58 en 58 -< 66 enz. 

     
  a. Hoeveel aangemelde judoka's wegen minder dan 90 kg?
     
  b. Hoeveel procent van alle judoka's is zwaarder dan 82 kg?
       

mei

 

4. Paarden en pony's worden in klassen ingedeeld op basis van hun schofthoogte. De schofthoogte is het aantal centimeters van de rug (ter hoogte van de schouder) van het paard tot de grond.
Manege Jansen heeft in totaal 80 pony's en paarden. In de volgende tabel staan de gegevens van hun schofthoogtes.
       
 
Neem klasse Schofthoogte Aantal
A-pony < 117 cm 4
B-pony 117 cm tot 127 cm 16
C-pony 127 cm tot 137 cm 12
D-pony 137 cm tot 147 cm 2
E-pony/klein paard 147 cm tot 157 cm 10
Paard ³ 157 cm 36
       
  Hiernaast staat een cirkeldiagram dat bij deze tabel hoort.
     
  a. Maak de legenda af.
     
  b. Bereken hoeveel procent van het totaal elke klasse beslaat.
       
       

5. Zes op de tien mensen stappen in de auto om naar hun werk te gaan. Een kwart gaat met de fiets. 5% gaat lopend en 1/10 deel reist met het openbaar vervoer.
Welke grafiek geeft deze aantallen goed weer?
       
 

       
       

6.

       
  Hierboven staat het gemiddelde aantal passagiers per dag van een fietspont gedurende drie jaar.
Als het aantal passagiers op dezelfde wijze blijft toenemen, hoeveel passagiers zijn er dan in de periode april tot en met oktober 2004 per dag met de fietspont gegaan?
       
    a.  ongeveer 200
b.  ongeveer 500
c.  ongeveer 550
d.  ongeveer 600
 
       
       

7. Aan de sportdag van basisschool "De Zevensprong" doen 300 kinderen mee. Ieder kind heeft één sport gekozen.

Hoeveel kinderen kiezen voor zwemmen?

     
    a.    5
b.  10
c.  30
d.  50
       
   

8. Van sommige mensen wordt wel gezegd: "Hij verliest wel zijn haren maar niet zijn streken". Ook gezonde mensen raken elke dag een aantal haren kwijt. Hoeveel haren verliest men zoal? Daar gaat deze opgave over. Daarbij moet je alleen denken aan mensen die nog niet kaal worden. In het staafdiagram hieronder is te zien dat de haaruitval niet het hele jaar hetzelfde is. Zo is de haaruitval in september het grootst.
       
 

       
  Schat voor de periode van een jaar met behulp van het staafdiagram hoeveel haren iemand gemiddeld per maand verliest.
Het antwoord ligt het dichtst bij:
       
    a.  1100 haren
b.  1300 haren
c.  1500 haren
d.  1700 haren
 
       
       

9. Welk deel van de bevolking ongeveer slaapt gemiddeld 7 uur per nacht?
    a.  1/2 deel
b.  1/3 deel
c.  1/7 deel
d.  1/33 deel
       
       

10.

       
  De prijs van elektriciteit is tussen 2002 en 2009 gestegen.
Welk onderdeel heeft de meeste invloed gehad op de stijging van de prijs?
 
A basisprijs
B budgetkorting
C energieheffing
D regionaal netbeheer
       
       

11. In welke maand werden de meeste bolletjes ijs verkocht?
       
       

12. Maaike wordt vandaag 17 jaar.
Zij rekent uit hoeveel jaar van haar leven zij volgens deze afbeelding geslapen zou moeten hebben

Hoeveel jaar is dat ongeveer?
     
    a.  tussen 4 en 5 jaar
b.  tussen 5 en 6 jaar
c.  tussen 6 en 7 jaar
d.  tussen 7 en 8 jaar
       
       

       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)